کلیستیوت

کلیستیوت

کلیستیوت

کلیستین سولفات 3.000.000 واحد

پودر محلول در آب
گروه دارویی : آنتی بیوتیک ها
بسته بندی :
  • ساشه 100 گرمی
    ساشه 100 گرمی

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

ترکیب: هر گرم کلستیوت حاوی ۳ میلیون واحد کلیستین سولفات می باشد.

موارد مصرف: کلســتیوت برای پیشگیری و درمــان عفونــت های گوارشــی ناشــی از باکتری های  اشریشیاکلی، سالمونالها، پزودوموناس ها و هموفیلوس در طیور استفاده می شود.

مقدار و روش مصرف:

  • در آب آشامیدنی: محتوی یک ساشه در ۵۰۰ لیتر آب آشامیدنی برای ۵ تا ۷ روز متوالی استفاده شود.
  • مخلوط در خوراک: محتوی یک ساشه در ۲۵۰ کیلوگرم خوراک برای ۵ تا ۷ روز متوالی استفاده شود.

زمان پرهیز از مصرف: ۴۸ ساعت قبل از کشتار مصرف دارو متوقف شود.

موارد احتیاط: دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری: در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم  خورشید نگهداری شود.

بسته بندی: ساشه ۱۰۰ گرمی

 

عنوان مقدار
دیدگاه کاربران
شما هم می توانید درمورد این محصول نظر بدهید